Voda - Plyn - Kúrenie: Predaj, montáž

Vypracovanie cenovej ponuky zdarma

 Nákladná doprava do 3.5 t

Zabezpečujeme odborné montáže,záručnú a mimo záručnú servisnú činnosť všetkých výrobkov uvedených výrobcov prostredníctvom zmluvných servisných firiem.

 

Inštalácia a uvedenie doprevádzky všetkých typov výrobkov vybraných výrobcov na účet užívateľa.

Odborné vykonanie záručných opráv v rozsahu záručných podmienok, uvedených v technických podmienkach daného výrobku a záručnom liste. Chybné náhradné diely vraciame s presnou špecifikáciou a označením výrobku.


Odborné vykonanie mimo záručných opráv na účet užívateľa na základe objednávky a následne zmluvy.